දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Suwa Bara Diwiyai Bautha Chikithsawai

රු 280.00

සුවබර දිවියි භෞත චිකිත්සවයි

කතෘ – ආචාර්ය සුජීව වීරසිංහ (වරලත් භෞත චිකිත්සක සංගමයේ ජාතික සංවිධායක)

සංස්කරණය – ගයාන් සුරියආරච්චි

Category:
Compare

Additional information

Weight0.130 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Suwa Bara Diwiyai Bautha Chikithsawai”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation