දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Dalisa Weda Potha – Grade 05

රු 550.00

දැලිස වැඩ පොත – 5 ශ්‍රේණිය

සම්පාදනය – නාමල් රත්නායක

Category:
Compare

Description

මනෝමයෙන් හා වේගයෙන් ඉලක්කම් එකතු කිරීමට හා අඩු කිරීමට, ගුණ කිරීමට හා බෙදීමට හුරු කරවන දැලිස වැඩ පොත.

Additional information

Weight0.14 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dalisa Weda Potha – Grade 05”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation