දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Igenum Hakiya Saha Wibawyathamana – Grade 05

රු 1,000.00

ඉගෙනුම් හැකියා සහ විභාව්‍යතාමාන [ශිෂ්‍යත්වය I පත්‍රය ] – 5 ශ්‍රේණිය 

සම්පාදනය – මංජුල ගනේපොල

 

Compare

Description

නව විෂය නිර්දේශට අනුකූලව සම්පාදිතයි.

Additional information

Weight0.32 kg
ISBN

978-624-5466-14-6

Author

Prem Dissnayake

pages

316

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Igenum Hakiya Saha Wibawyathamana – Grade 05”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation